Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Denne side opdateres ikke længere. Besøg i stedet www.ast.dk

Forældremyndighed

Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de er blevet gift. Når man har forældremyndigheden over et barn, betyder det, at man skal drage omsorg for barnet og kan tage beslutninger om barnets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Hjælp til at ændre forældremyndighed over jeres barn

I kan som forældre altid selv aftale at ændre forældremyndigheden. Aftalen er dog først gyldig, når I har anmeldt den til statsforvaltningen.

Hvis I ikke er enige om forældremyndigheden, kan I også henvende jer til statsforvaltningen.

Hvis I vil søge om at få ændret forældremyndigheden over jeres barn, skal I sende en ansøgning til statsforvaltningen.

Find blanket til ansøgning om forældremyndighed på statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen kan gøre følgende:

  • Hjælpe jer med at finde frem til en løsning, som I kan blive enige om, og som er bedst for jeres barn
  • Vejlede jer om reglerne på området
  • Træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, hvis det ikke lykkes jer at blive enige.

Hvis I stadig er uenige, efter at I har været i statsforvaltningen, kan hver af jer bede statsforvaltningen om at sende sagen til retten.

Retten vil så træffe en afgørelse om forældremyndigheden. Hvis I har fælles forældremyndighed i forvejen, kan retten kun ophæve den, hvis der er holdepunkter for at antage, at I ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Alle afgørelser om forældremyndighed træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Statsforvaltningen og retten vil inddrage barnet under sagen, så barnets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme frem.

Læs mere om forældremyndighed på statsforvaltning.dk

Ankestyrelsens rolle

Hvis statsforvaltningen har truffet en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, kan I klage over afgørelsen til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Klagen skal sendes til statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Klageadgangen gælder dog ikke, hvis sagen om forældremyndighed er indbragt for retten.

Læs om Ankestyrelsens klagesagsbehandling

Hvor skal du starte?

En anmeldelse af eller ansøgning om forældremyndighed skal sendes til statsforvaltningen.

Sidst opdateret:  7. april 2014 

Ankestyrelsen
Familieretsafdelingen
Amaliegade 25 
1022 København K

ast@remove-this.ast.dk (ikke sikker mail)

sikkermail@ast.dk (sikker mail)

Tlf.: +45 33 41 12 00
Fax: +45 33 41 14 00

Telefontid: Hverdage 9.00-15.00

CVR: 28 13 71 84
EAN: 5798000354821