Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Denne side opdateres ikke længere. Besøg i stedet www.ast.dk

Barnets bopæl

Har I fælles forældremyndighed over jeres barn, kan den forælder, barnet bor hos, blandt andet beslutte, hvor i landet barnet skal bo, og hvilken daginstitution barnet skal gå i.

Hjælp til at beslutte, hvor jeres barn skal bo

I kan som forældre altid selv aftale, hvem af jer jeres barn skal bo hos. Hvis I ikke er enige om det, kan I henvende jer til statsforvaltningen.

Statsforvaltningen kan gøre følgende:

  • Hjælpe jer med at finde frem til en løsning, som I kan blive enige om, og som er bedst for jeres barn
  • Vejlede jer om reglerne på området
  • Træffe en midlertidig afgørelse om barnets bopæl, hvis det ikke lykkes jer at blive enige.

Læs om barnets bopæl på statsforvaltningen.dk

Hvis I stadig er uenige, efter at I har været i statsforvaltningen, kan hver af jer bede statsforvaltningen om at sende sagen til retten. Retten vil så beslutte, hvem af jer jeres barn skal bo hos.

Afgørelser om barnets bopæl træffes altid ud fra, hvad der er bedst for barnet. Statsforvaltningen og retten vil inddrage barnet under sagen, så barnets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme frem.

Ankestyrelsens rolle

Hvis statsforvaltningen har truffet en midlertidig afgørelse om barnets bopæl, kan I klage over afgørelsen til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Klagen skal sendes til statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen. Klageadgangen gælder dog ikke, hvis sagen om barnets bopæl er indbragt for retten.

Læs om Familieretsafdelingens klagesagsbehandling

Hvor skal du starte?

En ansøgning om barnets bopæl skal sendes til statsforvaltningen.

Ankestyrelsen
Familieretsafdelingen
Amaliegade 25 
1022 København K

ast@remove-this.ast.dk (ikke sikker mail)

sikkermail@ast.dk (sikker mail)

Tlf.: +45 33 41 12 00
Fax: +45 33 41 14 00

Telefontid: Hverdage 9.00-15.00

CVR: 28 13 71 84
EAN: 5798000354821