Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Samvær

Samvær er kontakten mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor sammen med. Barnet har ret til samvær, og forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær.

Hjælp til at fastsætte samvær for jeres barn

I kan som forældre altid selv aftale, hvordan samværet skal være. Hvis I ikke er enige om det, kan I henvende jer til statsforvaltningen.

Hvis I vil søge om at få fastsat samvær for jeres barn, skal I sende en ansøgning til statsforvaltningen.

Find blanket til ansøgning om samvær på statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen kan gøre følgende:

  • Hjælpe jer med at finde frem til en løsning, som I kan blive enige om, og som er bedst for jeres barn
  • Vejlede jer om reglerne på området
  • Træffe afgørelse om samvær, hvis det ikke lykkes jer at blive enige.

Alle afgørelser om samvær træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Statsforvaltningen vil inddrage barnet under sagen, så barnets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme frem.

Læs mere om samvær på statsforvaltning.dk

Ankestyrelsens rolle

Hvis statsforvaltningen har truffet en afgørelse om samvær, kan I klage over afgørelsen til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Klagen skal sendes til statsforvaltningen, som sender klagen og alle papirerne i sagen til Ankestyrelsen.

Læs om Ankestyrelsens sagsbehandling og sagsbehandlingstider.

Sidst opdateret:  7. april 2014 

Ankestyrelsen
Familieretsafdelingen
Amaliegade 25 
1022 København K

ast@remove-this.ast.dk (ikke sikker mail)

sikkermail@ast.dk (sikker mail)

Tlf.: +45 33 41 12 00
Fax: +45 33 41 14 00

Telefontid: Hverdage 9.00-15.00

CVR: 28 13 71 84
EAN: 5798000354821