Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Ægteskab

Ægteskab indgås mellem to personer uanset køn og har juridisk betydning for ægtefællerne i en række forhold.

Det er din bopælskommune, du skal henvende dig til, hvis du vil giftes. Det er kommunen, der undersøger, om du opfylder betingelserne for at blive gift i Danmark.

Det er også kommunen, du skal henvende dig til, hvis du er blevet gift i udlandet og gerne vil have ægteskabet registreret i Danmark.

Ankestyrelsens rolle

Hvis du ikke opfylder alle betingelser for at blive gift, kan kommunen i særlige tilfælde dispensere fra nogle af disse betingelser. Et afslag på dispensation kan du klage over til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Du kan derudover ikke klage over kommunens afgørelse.

Er ægteskabet indgået i udlandet eller er du skilt i udlandet, kan kommunen – og andre myndigheder – hvis der tvivl om ægteskabets eller skilsmissens gyldighed, bede Ankestyrelsen om en udtalelse om disse spørgsmål.

Vielse

Her kan du læse om, hvordan og hvor du kan blive gift i Danmark.

Læs mere om vielse i Danmark

Vielse i udlandet

Hvis du vil giftes i udlandet, skal du selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land.

Læs mere om vielse i udlandet

Registreret partnerskab

Her kan du læse om betydningen af, at lov om registreret partnerskab er ophævet.

Læs mere om registreret partnerskab

Udenlandske dokumenter

Danske myndigheder kan anerkende udenlandske vielser, skilsmisser og dødsattester, hvis visse betingelser er opfyldt.

Læs mere om anerkendelse af udenlandsk vielse, skilsmisse eller dødsattest
Sidst opdateret:  7. april 2014 

Ankestyrelsen
Familieretsafdelingen
Amaliegade 25 
1022 København K

ast@remove-this.ast.dk (ikke sikker mail)

sikkermail@ast.dk (sikker mail)

Tlf.: +45 33 41 12 00
Fax: +45 33 41 14 00

Telefontid: Hverdage 9.00-15.00

CVR: 28 13 71 84
EAN: 5798000354821