Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Denne side opdateres ikke længere. Besøg i stedet www.ast.dk

Navneændring skal du søge i dit sogn

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du søge om at ændre dit og dit barns navn i Danmark.

Ønsker du at ændre navn, kan du søge om det i det sogn, du bor i.

Find dit sogn på sogn.dk  

Find ansøgningskema til navneændring på personregistrering.dk

Hvis din ansøgning imødekommes, modtager du en ny fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest med det nye navn.

Læs om fornavne, mellemnavne og efternavne

Særligt om ændring af dit barns navn

Hvis I har fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed over barnet, skal I begge samtykke til navneændringen. Samtykket gives ved, at begge forældre underskriver ansøgningen.

Hvis du har forældremyndigheden alene

Har kun den ene af forældrene del i forældremyndigheden, skal den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, oplyses om den ønskede navneændring.

Hvis barnet bærer samme mellem- eller efternavn som den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne forælder afgive en erklæring, inden der kan træffes afgørelse om ændring af barnets navn. Dette gælder også, hvis barnet bærer forælderens fornavn som mellem- eller efternavn.

Barnets holdning

Et barn over 12 år skal samtykke til navneændringen. Det kan ske ved, at barnet medunderskriver ansøgningen om navneændring.

Er barnet under 12 år, skal myndigheden indhente oplysning om barnets holdning til navneændringen. Oplysningen skal indhentes på en måde, der passer til barnets modenhed og sagens omstændigheder.

Stedforældres eller plejeforældres navne

Skal barnet have et navn, der stammer fra en sted- eller plejeforælder, skal denne samtykke ved at underskrive ansøgningen om navneændring.

Læs mere i Vejledning om behandling af navnesager på retsinformation.dk

Ændring til din ægtefælles eller samlevers navn

Ægtefæller kan tage hinandens mellem- og efternavne, hvis ægtefællen samtykker til det.

Hvis I ikke er gift, kan I også tage hinandens mellem- og efternavne efter samtykke fra hinanden. Det kræver, at I har boet sammen i mindst 2 år, eller at I har fællesbarn under 18 år, der har eller skal have navnet. Når I indsender ansøgningen om navneændring, skal I samtidig udfylde en samlivserklæring. 

Navneændring på bryllupsdagen

Hvis du vil søge om navneændring på bryllupsdagen, skal du sende ansøgningen til et af disse steder:

  • Personregisterføreren i dit bopælssogn. Er du født i Sønderjylland, skal ansøgningen afleveres til personregisterføreren i den kommune, hvor din fødsel er registreret.
  • Den kommune, der skal afgøre, om betingelserne for at indgå ægteskab er opfyldt. Kommunen videresender ansøgningen til bopælssognet.

Du skal søge senest 15 hverdage inden vielsen.

Personregisterføreren tager stilling til, om du kan få navneændringen, og giver besked til vielsesmyndigheden.

Kun hvis du får afslag, får du direkte besked. Ellers kan du gå ud fra, at ansøgningen er blevet imødekommet. Hvis navneændringen kan tillades, udfærdiger vielsesmyndigheden vielsesattesten med de nye navne. Navneændringen vil altså ske på bryllupsdagen, medmindre du inden vielsen har fået afslag på din ansøgning. 

Find blanket til ansøgning om navneændring på bryllupsdagen på personregistrering.dk

Navneændring, hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du har midlertidigt ophold i udlandet, skal du sende din ansøgning om navneændring til det sogn, hvor du sidst har haft bopæl i Danmark.

Find dit sogn på sogn.dk

Har du fast bopæl og varig tilknytning til det land, du bor i (domicil), skal du søge navneændring der, uanset at du er dansk statsborger.

Hvis myndighederne afviser at ændre dit navn på grund af dit danske statsborgerskab, kan du søge i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet. Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret. Du skal vedlægge en erklæring fra myndighederne i det land, du bor i, som viser, at de ikke kan ændre dit navn på grund af dit statsborgerskab.

Hvor skal du starte?

Alle blanketter til navneændringer ligger på personregistrering.dk.

Gå til blanketter på personregistrering.dk

Har du spørgsmål om navneændring?

Henvend dig til dit bopælssogn (bor du i Sønderjylland, skal du henvende dig til kommunen).

Find dit sogn på sogn.dk

Andre, der hedder det samme?

På Danmarks Statistiks hjemmeside kan du se, hvor mange der hedder det samme som dig.

Gå til navnestatistikken på dst.dk

Ankestyrelsen
Familieretsafdelingen
Amaliegade 25 
1022 København K

ast@remove-this.ast.dk (ikke sikker mail)

sikkermail@ast.dk (sikker mail)

Tlf.: +45 33 41 12 00
Fax: +45 33 41 14 00

Telefontid: Hverdage 9.00-15.00

CVR: 28 13 71 84
EAN: 5798000354821